Dirigent – Marijn de Jong

Sinds 2022 is Marijn de Jong vaste dirigent van ons koor. Hij is in het dagelijks leven actief als organist, pianist en dirigent bij diverse koren.

Als kerkorganist is hij verbonden aan verschillende kerken in zijn woonplaats Kampen en in Epe. Via de HKU volgde hij de applicatieopleiding voor vakmusici aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Tevens nam hij diverse malen deel aan de Kurt Thomas Cursus, de landelijk zomercursus te Utrecht. 

Met veel enthousiasme werkt hij met De Lofstem aan nieuw repertoire en probeert al doende het niveau op een hoger plan te brengen. Enthousiasme en plezier staan daarbij voorop.

Meer informatie is te vinden op www.marijndejong.com